Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 16. april 2019 - Strasbourg

17. Beskyttelse af EU-valgets integritet, navnlig med hensyn til internationale trusler mod cybersikkerheden (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Beskyttelse af EU-valgets integritet, navnlig med hensyn til internationale trusler mod cybersikkerheden (2019/2696(RSP))

Melania Gabriela Ciot (formand for Rådet) og Julian King (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Danuta Maria Hübner for PPE-Gruppen, Claude Moraes for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Anna Fotyga for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Klaus Buchner for Verts/ALE-Gruppen, Bill Etheridge for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Pavel Telička, Jean-Marie Le Pen, løsgænger, Carlos Coelho og Eugen Freund.

FORSÆDE: David Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Paul Rübig for at stille et blåt kort-spørgsmål til Eugen Freund, som besvarede det, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Indrek Tarand, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Gilles Lebreton, Emil Radev, Jeppe Kofod, Sajjad Karim, José Inácio Faria, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Notis Marias og David McAllister, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bruno Gollnisch.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ana Miranda og Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talere: Julian King og Melania Gabriela Ciot.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 24. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik