Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 16. huhtikuuta 2019 - Strasbourg

17. EU-vaalien integriteetin varjeleminen ottaen erityisesti huomioon kansainväliset kyberturvallisuusuhkat (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU-vaalien integriteetin varjeleminen ottaen erityisesti huomioon kansainväliset kyberturvallisuusuhkat (2019/2696(RSP))

Melania Gabriela Ciot (neuvoston puheenjohtaja) ja Julian King (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Danuta Maria Hübner PPE-ryhmän puolesta, Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Anna Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bill Etheridge EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Pavel Telička, sitoutumaton Jean-Marie Le Pen, Carlos Coelho ja Eugen Freund.

Puhetta johti
varapuhemies David Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Paul Rübig, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Eugen Freund vastasi, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Indrek Tarand, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Gilles Lebreton, Emil Radev, Jeppe Kofod, Sajjad Karim, José Inácio Faria, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Notis Marias ja David McAllister, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bruno Gollnisch.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Seán Kelly, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ana Miranda ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Puheenvuorot: Julian King ja Melania Gabriela Ciot.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 24. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö