Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 16. travnja 2019. - Strasbourg

17. Zaštita integriteta europskih izbora, posebno u pogledu međunarodnih prijetnji kibersigurnosti (rasprava)
Doslovno izvješće

Izjave Vijeća i Komisije: Zaštita integriteta europskih izbora, posebno u pogledu međunarodnih prijetnji kibersigurnosti (2019/2696(RSP))

Melania Gabriela Ciot (predsjedateljica Vijeća) i Julian King (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su Danuta Maria Hübner u ime Kluba zastupnika PPE-a, Claude Moraes u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Anna Elżbieta Fotyga u ime Kluba zastupnika ECR-a, Pavel Telička u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marisa Matias u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Klaus Buchner u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Bill Etheridge u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Pavel Telička, Jean-Marie Le Pen, nezavisni zastupnik, Carlos Coelho i Eugen Freund.

PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su: Paul Rübig radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice, Eugen Freund, koji je na pitanje odgovorio, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Indrek Tarand, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Gilles Lebreton, Emil Radev, Jeppe Kofod, Sajjad Karim, José Inácio Faria, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Notis Marias i David McAllister, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bruno Gollnisch.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ana Miranda i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorili su Julian King i Melania Gabriela Ciot.

Rasprava je zaključena.

Posljednje ažuriranje: 24. srpnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti