Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. április 16., Kedd - Strasbourg

17. Az európai választások integritásának védelme, különös tekintettel a kiberbiztonságot fenyegető nemzetközi veszélyekre (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az európai választások integritásának védelme, különös tekintettel a kiberbiztonságot fenyegető nemzetközi veszélyekre (2019/2696(RSP))

Melania Gabriela Ciot (a Tanács soros elnöke) és Julian King (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Danuta Maria Hübner, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Claude Moraes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Anna Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Klaus Buchner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bill Etheridge, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Pavel Telička, Jean-Marie Le Pen, független, Carlos Coelho és Eugen Freund.

ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI alelnök

Felszólal Paul Rübig aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Eugen Freund, aki válaszol arra, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Indrek Tarand, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Gilles Lebreton, Emil Radev, Jeppe Kofod, Sajjad Karim, José Inácio Faria, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Notis Marias és David McAllister, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bruno Gollnisch.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ana Miranda és Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Felszólal Julian King és Melania Gabriela Ciot.

A vitát berekesztik.

Utolsó frissítés: 2019. július 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat