Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2019 m. balandžio 16 d. - Strasbūras

17. Europos Parlamento rinkimų neliečiamumo apsauga, ypatingą dėmesį skiriant tarptautinėms grėsmėms kibernetiniam saugumui (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos Parlamento rinkimų neliečiamumo apsauga, ypatingą dėmesį skiriant tarptautinėms grėsmėms kibernetiniam saugumui (2019/2696(RSP))

Melania Gabriela Ciot (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Julian King (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Danuta Maria Hübner PPE frakcijos vardu, Claude Moraes S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Anna Fotyga ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu, Bill Etheridge EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Pavel Telička), Jean-Marie Le Pen, nepriklausomas Parlamento narys, Carlos Coelho ir Eugen Freund.

PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Paul Rübig (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Eugen Freund, pastarasis į jį atsakė), Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Indrek Tarand (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Gilles Lebreton, Emil Radev, Jeppe Kofod, Sajjad Karim, José Inácio Faria, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Notis Marias ir David McAllister (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bruno Gollnisch).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ana Miranda ir Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Kalbėjo Julian King ir Melania Gabriela Ciot.

Diskusijos baigtos.

Atnaujinta: 2019 m. liepos 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika