Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург

18. Тълкуване на Правилника за дейността (продължение)

Тълкуванията на член 32, параграф 5, първа алинея, второ тире и член 149а, параграф 2 от Правилника за дейността, направени от комисията AFCO, бяха съобщени на вчерашното пленарно заседание (точка 7 от протокола от 15.4.2019 г.).

Групата EFDD представи възражения срещу тълкуването на член 32, параграф 5, първа алинея, второ тире от Правилника за дейността в рамките на 24-часовия срок, определен в член 226, параграф 4 от Правилника.

В резултат на това въпросното тълкуване се вписва във времето на гласуване в сряда, 17 април 2019 г.

Тълкуването на член 149а, параграф 2 от Правилника за дейността не беше предмет на възражения в рамките на 24-часовия срок. Следователно това тълкуване се счита за прието.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност