Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 16. huhtikuuta 2019 - Strasbourg

18. Työjärjestyksen tulkinta (jatkotoimenpiteet)

Eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 15.4.2019, kohta 7) ilmoitettiin työjärjestyksen 32 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen luetelmakohdan ja 149 a artiklan 2 kohdan tulkinnoista, jotka AFCO-valiokunta oli antanut.

EFDD-ryhmä on esittänyt vastalauseen työjärjestyksen 32 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen luetelmakohdan tulkinnasta työjärjestyksen 226 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa 24 tunnin määräajassa.

Tästä tulkinnasta toimitetaan näin ollen äänestys keskiviikkona 17. huhtikuuta 2019.

Työjärjestyksen 149 a artiklan 2 kohdan tulkinnasta ei ole esitetty yhtään vastalausetta 24 tunnin kuluessa, joten tulkinta hyväksytään.

Päivitetty viimeksi: 24. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö