Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0224(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A8-0401/2018

Viták :

PV 11/12/2018 - 23
CRE 11/12/2018 - 23
PV 16/04/2019 - 19
CRE 16/04/2019 - 20

Szavazatok :

PV 12/12/2018 - 12.11
CRE 12/12/2018 - 12.11
A szavazatok indokolása
PV 17/04/2019 - 8.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0509
P8_TA(2019)0395

Jegyzőkönyv
2019. április 16., Kedd - Strasbourg

19. Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása ***I – Az Európai horizont végrehajtását szolgáló program ***I (vita)

Jelentés az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Dan Nica (A8-0401/2018)

Jelentés az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Az első vitára 2018. december 11-én került sor (2018.12.11-i jegyzőkönyv, 23. pont ).
A kérdést 2018. december 12-én az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz. (2018.12.12-i jegyzőkönyv, 12.11. pont és 2018.12.12-i jegyzőkönyv, 12.12. pont ).

Dan Nica és Christian Ehler előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Carlos Moedas (a Bizottság tagja).

Felszólal Lola Sánchez Caldentey (a DEVE bizottság véleményének előadója), Nils Torvalds (a BUDG bizottság véleményének előadója), Martina Dlabajová (a CONT bizottság véleményének előadója), Cristian-Silviu Buşoi (az ENVI bizottság véleményének előadója), Henna Virkkunen (a TRAN bizottság véleményének előadója), Lambert van Nistelrooij (a REGI bizottság véleményének előadója), Elsi Katainen (az AGRI bizottság véleményének előadója), Liliana Rodrigues (a CULT bizottság véleményének előadója), Jerzy Buzek, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Soledad Cabezón Ruiz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Evžen Tošenovský, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Lieve Wierinck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jakop Dalunde, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Seán Kelly, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Dario Tamburrano, Barbara Kudrycka, Angelika Niebler, Francesc Gambús, Peter Liese, Michał Boni és Željana Zovko.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Notis Marias, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, John Howarth, Ruža Tomašić és Alojz Peterle.

Felszólal Carlos Moedas, Dan Nica és Christian Ehler.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.17-i jegyzőkönyv, 8.3. pont és 2019.4.17-i jegyzőkönyv, 8.4. pont .

Utolsó frissítés: 2019. július 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat