Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0353(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0277/2018

Indgivne tekster :

A8-0277/2018

Forhandlinger :

PV 16/04/2019 - 20
CRE 16/04/2019 - 21

Afstemninger :

PV 17/04/2019 - 8.5
CRE 17/04/2019 - 8.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0397

Protokol
Tirsdag den 16. april 2019 - Strasbourg

20. Oprettelse af Horisont Europa –om reglerne for deltagelse og formidling ***I - Programmet til gennemførelse af Horisont Europa ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Dan Nica (A8-0401/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Christian Ehler (A8-0410/2018)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 11. december 2018 (punkt 23 i protokollen af 11.12.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg, jf. forretningsordenens artikel 59a, den 12. december 2018 (punkt 12.11 i protokollen af 12.12.2018 og punkt 12.12 i protokollen af 12.12.2018).

Dan Nica og Christian Ehler forelagde betænkningerne.

Taler: Carlos Moedas (medlem af Kommissionen).

Talere: Lola Sánchez Caldentey (ordfører for udtalelse fra DEVE), Nils Torvalds (ordfører for udtalelse fra BUDG), Martina Dlabajová (ordfører for udtalelse fra CONT), Cristian-Silviu Buşoi (ordfører for udtalelse fra ENVI), Henna Virkkunen (ordfører for udtalelse fra TRAN), Lambert van Nistelrooij (ordfører for udtalelse fra REGI), Elsi Katainen (ordfører for udtalelse fra AGRI), Liliana Rodrigues (ordfører for udtalelse fra CULT), Jerzy Buzek for PPE-Gruppen, Soledad Cabezón Ruiz for S&D-Gruppen, Evžen Tošenovský for ECR-Gruppen, Lieve Wierinck for ALDE-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Jakop Dalunde for Verts/ALE-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Seán Kelly, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Dario Tamburrano, Barbara Kudrycka, Angelika Niebler, Francesc Gambús, Peter Liese, Michał Boni og Željana Zovko.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Notis Marias, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, John Howarth, Ruža Tomašić og Alojz Peterle.

Talere: Carlos Moedas, Dan Nica og Christian Ehler.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.3 i protokollen af 17.4.2019 og punkt 8.4 i protokollen af 17.4.2019.

Seneste opdatering: 24. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik