Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0353(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0277/2018

Pateikti tekstai :

A8-0277/2018

Debatai :

PV 16/04/2019 - 20
CRE 16/04/2019 - 21

Balsavimas :

PV 17/04/2019 - 8.5
CRE 17/04/2019 - 8.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0397

Protokolas
Antradienis, 2019 m. balandžio 16 d. - Strasbūras

20. Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas ***I - 2021–2027 m. specialioji programa, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Dan Nica (A8-0401/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Pirma diskusija įvyko 2018 m. gruodžio 11 d. (2018 12 11 protokolo 23 punktas).
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui 2018 m. gruodžio 12 d. (2018 12 12 protokolo 12.11 punktas ir 2018 12 12 protokolo 12.12 punktas).

Dan Nica ir Christian Ehler pristatė pranešimus.

Kalbėjo Carlos Moedas (Komisijos narys).

Kalbėjo Lola Sánchez Caldentey (DEVE komiteto nuomonės referentė), Nils Torvalds (BUDG komiteto nuomonės referentas), Martina Dlabajová (CONT komiteto nuomonės referentė), Cristian-Silviu Buşoi (ENVI komiteto nuomonės referentas), Henna Virkkunen (TRAN komiteto nuomonės referentė), Lambert van Nistelrooij (REGI komiteto nuomonės referentas), Elsi Katainen (AGRI komiteto nuomonės referentė), Liliana Rodrigues (CULT komiteto nuomonės referentė), Jerzy Buzek PPE frakcijos vardu, Soledad Cabezón Ruiz S&D frakcijos vardu, Evžen Tošenovský ECR frakcijos vardu, Lieve Wierinck ALDE frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Jakop Dalunde Verts/ALE frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Seán Kelly, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Dario Tamburrano, Barbara Kudrycka, Angelika Niebler, Francesc Gambús, Peter Liese, Michał Boni ir Željana Zovko.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Notis Marias, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, John Howarth, Ruža Tomašić ir Alojz Peterle.

Kalbėjo Carlos Moedas, Dan Nica ir Christian Ehler.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 17 protokolo 8.3 punktas ir 2019 04 17 protokolo 8.4 punktas

Atnaujinta: 2019 m. liepos 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika