Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0353(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0277/2018

Teksty złożone :

A8-0277/2018

Debaty :

PV 16/04/2019 - 20
CRE 16/04/2019 - 21

Głosowanie :

PV 17/04/2019 - 8.5
CRE 17/04/2019 - 8.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0397

Protokół
Wtorek, 16 kwietnia 2019 r. - Strasburg

20. Ustanowienie programu „Horyzont Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie ***I - Program realizacji programu „Horyzont Europa” ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Dan Nica (A8-0401/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Pierwsza debata odbyła się 11 grudnia 2018 r. (pkt 23 protokołu z dnia 11.12.2018).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 12 grudnia 2018 r. (pkt 12.11 protokołu z dnia 12.12.2018 i pkt 12.12 protokołu z dnia 12.12.2018).

Dan Nica i Christian Ehler przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Carlos Moedas (członek Komisji).

Głos zabrali: Lola Sánchez Caldentey (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Nils Torvalds (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Martina Dlabajová (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CONT), Cristian-Silviu Buşoi (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Henna Virkkunen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Lambert van Nistelrooij (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Elsi Katainen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Liliana Rodrigues (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Jerzy Buzek w imieniu grupy PPE, Soledad Cabezón Ruiz w imieniu grupy S&D, Evžen Tošenovský w imieniu grupy ECR, Lieve Wierinck w imieniu grupy ALDE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Jakop Dalunde w imieniu grupy Verts/ALE, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Seán Kelly, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Dario Tamburrano, Barbara Kudrycka, Angelika Niebler, Francesc Gambús, Peter Liese, Michał Boni i Željana Zovko.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Notis Marias, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, John Howarth, Ruža Tomašić i Alojz Peterle.

Głos zabrali Carlos Moedas, Dan Nica i Christian Ehler.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.3 protokołu z dnia 17.4.2019 i pkt 8.4 protokołu z dnia 17.4.2019.

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności