Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0353(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0277/2018

Texte depuse :

A8-0277/2018

Dezbateri :

PV 16/04/2019 - 20
CRE 16/04/2019 - 21

Voturi :

PV 17/04/2019 - 8.5
CRE 17/04/2019 - 8.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0397

Proces-verbal
Marţi, 16 aprilie 2019 - Strasbourg

20. Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare ***I - Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Dan Nica (A8-0401/2018)

Raport referitor la privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Christian Ehler (A8-0410/2018)

O primă dezbatere a avut loc la 11 decembrie 2018 (punctul 23 al PV din 11.12.2018).
Chestiunea a fost trimisă comisiei competente, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, 12 decembrie 2018 (punctul 12.11 al PV din 12.12.2018 și punctul 12.12 al PV din 12.12.2018).

Dan Nica și Christian Ehler și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Carlos Moedas (membru al Comisiei).

Au intervenit Lola Sánchez Caldentey (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE), Nils Torvalds (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Martina Dlabajová (raportoarea pentru aviz a Comisiei CONT), Cristian-Silviu Buşoi (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Henna Virkkunen (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Lambert van Nistelrooij (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Elsi Katainen (raportoarea pentru aviz a Comisiei AGRI), Liliana Rodrigues (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Jerzy Buzek, în numele Grupului PPE, Soledad Cabezón Ruiz, în numele Grupului S&D, Evžen Tošenovský, în numele Grupului ECR, Lieve Wierinck, în numele Grupului ALDE, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Jakop Dalunde, în numele Grupului Verts/ALE, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Seán Kelly, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Dario Tamburrano, Barbara Kudrycka, Angelika Niebler, Francesc Gambús, Peter Liese, Michał Boni și Željana Zovko.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Notis Marias, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, John Howarth, Ruža Tomašić și Alojz Peterle.

Au intervenit Carlos Moedas, Dan Nica și Christian Ehler.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.3 al PV din 17.4.2019 și punctul 8.4 al PV din 17.4.2019.

Ultima actualizare: 24 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate