Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0112(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0444/2018

Внесени текстове :

A8-0444/2018

Разисквания :

PV 16/04/2019 - 21
CRE 16/04/2019 - 22

Гласувания :

PV 17/04/2019 - 8.6

Приети текстове :

P8_TA(2019)0398

Протокол
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург

21. Пазарен надзор и постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила и процедури за постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за неговото прилагане, и за изменение на регламенти (ЕС) № 305/2011, (ЕС) № 528/2012, (ЕС) 2016/424, (ЕС) 2016/425, (ЕС) 2016/426 и (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета и на директиви 2004/42/ЕО, 2009/48/ЕО, 2010/35/ЕС, 2013/29/ЕС, 2013/53/ЕС, 2014/28/ЕС, 2014/29/ЕС, 2014/30/ЕС, 2014/31/ЕС, 2014/32/ЕС, 2014/33/ЕС, 2014/34/ЕС, 2014/35/ЕС, 2014/53/ЕС, 2014/68/ЕС и 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Nicola Danti (A8-0277/2018)

Nicola Danti представи доклада.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Изказаха се Miroslav Mikolášik (докладчик по становището на комисията ENVI), Othmar Karas, от името на групата PPE, Christel Schaldemose, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, и Sergio Gaetano Cofferati.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Maria Grapini.

Изказаха се Elżbieta Bieńkowska и Nicola Danti.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.5 от протокола от 17.4.2019 г.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност