Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0112(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0444/2018

Indgivne tekster :

A8-0444/2018

Forhandlinger :

PV 16/04/2019 - 21
CRE 16/04/2019 - 22

Afstemninger :

PV 17/04/2019 - 8.6

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0398

Protokol
Tirsdag den 16. april 2019 - Strasbourg

21. Markedsovervågning og produkters overholdelse ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler og procedurer for overholdelse og håndhævelse af EU's harmoniseringslovgivning for produkter og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011, (EU) nr. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 og (EU) 2017/1369 og af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF, 2009/48/EF, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU og 2014/90/EU [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Nicola Danti (A8-0277/2018)

Nicola Danti forelagde betænkningen.

Taler: Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Talere: Miroslav Mikolášik (ordfører for udtalelse fra ENVI), Othmar Karas for PPE-Gruppen, Christel Schaldemose for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, og Sergio Gaetano Cofferati.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini.

Talere: Elżbieta Bieńkowska og Nicola Danti.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.5 i protokollen af 17.4.2019.

Seneste opdatering: 24. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik