Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0112(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0444/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0444/2018

Keskustelut :

PV 16/04/2019 - 21
CRE 16/04/2019 - 22

Äänestykset :

PV 17/04/2019 - 8.6

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0398

Pöytäkirja
Tiistai 16. huhtikuuta 2019 - Strasbourg

21. Markkinavalvonta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuus ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 305/2011, (EU) N:o 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 ja (EU) 2017/1369 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/42/EY, 2009/48/EY, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU ja 2014/90/EU muuttamisesta [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Nicola Danti (A8-0277/2018)

Nicola Danti esitteli mietinnön.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Miroslav Mikolášik (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Othmar Karas PPE-ryhmän puolesta, Christel Schaldemose S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz ja Sergio Gaetano Cofferati.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Maria Grapini.

Puheenvuorot: Elżbieta Bieńkowska ja Nicola Danti.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.4.2019, kohta 8.5.

Päivitetty viimeksi: 24. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö