Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0112(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0444/2018

Teksty złożone :

A8-0444/2018

Debaty :

PV 16/04/2019 - 21
CRE 16/04/2019 - 22

Głosowanie :

PV 17/04/2019 - 8.6

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0398

Protokół
Wtorek, 16 kwietnia 2019 r. - Strasburg

21. Nadzór rynku i zgodność z prawodawstwem dotyczącym produktów ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy i procedury w zakresie zgodności z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii dotyczącym produktów i jego egzekwowania oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, (UE) nr 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 i (UE) 2017/1369 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/42/WE, 2009/48/WE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE i 2014/90/UE [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Nicola Danti (A8-0277/2018)

Nicola Danti przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Głos zabrali: Miroslav Mikolášik (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Othmar Karas w imieniu grupy PPE, Christel Schaldemose w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Dobromir Sośnierz niezrzeszony i Sergio Gaetano Cofferati.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Maria Grapini.

Głos zabrali: Elżbieta Bieńkowska i Nicola Danti.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.5 protokołu z dnia 17.4.2019.

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności