Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0112(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0444/2018

Predkladané texty :

A8-0444/2018

Rozpravy :

PV 16/04/2019 - 21
CRE 16/04/2019 - 22

Hlasovanie :

PV 17/04/2019 - 8.6

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0398

Zápisnica
Utorok, 16. apríla 2019 - Štrasburg

21. Dohľad nad trhom a súlad výrobkov ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá a postupy dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, (EÚ) č. 528/2012, (EÚ) 2016/424, (EÚ) 2016/425, (EÚ) 2016/426 a (EÚ) 2017/1369 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EÚ, 2013/29/EÚ, 2013/53/EÚ, 2014/28/EÚ, 2014/29/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/31/EÚ, 2014/32/EÚ, 2014/33/EÚ, 2014/34/EÚ, 2014/35/EÚ, 2014/53/EÚ, 2014/68/EÚ a 2014/90/EÚ [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Nicola Danti (A8-0277/2018)

Nicola Danti uviedol správu.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Miroslav Mikolášik (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Othmar Karas v mene skupiny PPE, Christel Schaldemose v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec a Sergio Gaetano Cofferati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Maria Grapini.

Vystúpili: Elżbieta Bieńkowska a Nicola Danti.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 17.4.2019.

Posledná úprava: 24. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia