Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0112(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0444/2018

Ingivna texter :

A8-0444/2018

Debatter :

PV 16/04/2019 - 21
CRE 16/04/2019 - 22

Omröstningar :

PV 17/04/2019 - 8.6

Antagna texter :

P8_TA(2019)0398

Protokoll
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg

21. Marknadskontroll och överensstämmelse för produkter ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 305/2011, (EU) nr 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 och (EU) 2017/1369 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU och 2014/90/EU [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Nicola Danti (A8-0277/2018)

Nicola Danti redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Miroslav Mikolášik (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Othmar Karas för PPE-gruppen, Christel Schaldemose för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, och Sergio Gaetano Cofferati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Nicola Danti.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 17.4.2019.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy