Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0090(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0029/2019

Ingivna texter :

A8-0029/2019

Debatter :

PV 16/04/2019 - 22
CRE 16/04/2019 - 23

Omröstningar :

PV 17/04/2019 - 8.7
CRE 17/04/2019 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0399

Protokoll
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg

22. Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlaments och rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

Christel Schaldemose redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Francis Zammit Dimech (föredragande av yttrande från utskottet JURI).

Talare: Mariya Gabriel (ledamot av kommissionen).

Talare: Anna Záborská (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Philippe Juvin för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Julia Reda för Verts/ALE-gruppen, och Nicola Danti.

Talare: Mariya Gabriel och Christel Schaldemose.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 17.4.2019.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy