Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0088(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0417/2018

Внесени текстове :

A8-0417/2018

Разисквания :

PV 10/12/2018 - 15
CRE 10/12/2018 - 15
PV 16/04/2019 - 23
CRE 16/04/2019 - 24

Гласувания :

PV 11/12/2018 - 5.7
CRE 11/12/2018 - 5.7
Обяснение на вота
PV 17/04/2019 - 8.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0489
P8_TA(2019)0400

Протокол
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург

23. По-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г., Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в ЕС [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

Daniel Dalton представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се Róża Thun und Hohenstein, от името на групата PPE, Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, Branislav Škripek, от името на групата ECR, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, Julia Reda, от името на групата Verts/ALE, Antanas Guoga, Olga Sehnalová, Dita Charanzová, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Biljana Borzan и Jiří Pospíšil.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Anna Záborská, Момчил Неков, Mihai Ţurcanu и Stanislav Polčák.

Изказаха се Věra Jourová и Daniel Dalton.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 17.4.2019 г.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност