Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0088(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0417/2018

Indgivne tekster :

A8-0417/2018

Forhandlinger :

PV 10/12/2018 - 15
CRE 10/12/2018 - 15
PV 16/04/2019 - 23
CRE 16/04/2019 - 24

Afstemninger :

PV 11/12/2018 - 5.7
CRE 11/12/2018 - 5.7
Stemmeforklaringer
PV 17/04/2019 - 8.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0489
P8_TA(2019)0400

Protokol
Tirsdag den 16. april 2019 - Strasbourg

23. Bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU for så vidt angår bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

Daniel Dalton forelagde betænkningen.

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Róża Thun und Hohenstein for PPE-Gruppen, Evelyne Gebhardt for S&D-Gruppen, Branislav Škripek for ECR-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Martin Schirdewan for GUE/NGL-Gruppen, Julia Reda for Verts/ALE-Gruppen, Antanas Guoga, Olga Sehnalová, Dita Charanzová, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Biljana Borzan og Jiří Pospíšil.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Anna Záborská, Momchil Nekov, Mihai Ţurcanu og Stanislav Polčák.

Talere: Věra Jourová og Daniel Dalton.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.7 i protokollen af 17.4.2019.

Seneste opdatering: 24. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik