Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0088(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0417/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0417/2018

Keskustelut :

PV 10/12/2018 - 15
CRE 10/12/2018 - 15
PV 16/04/2019 - 23
CRE 16/04/2019 - 24

Äänestykset :

PV 11/12/2018 - 5.7
CRE 11/12/2018 - 5.7
Äänestysselitykset
PV 17/04/2019 - 8.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0489
P8_TA(2019)0400

Pöytäkirja
Tiistai 16. huhtikuuta 2019 - Strasbourg

23. EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon parempi valvonta ja nykyaikaistaminen ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 5 päivänä huhtikuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/6/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon paremman valvonnan ja nykyaikaistamisen osalta [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

Daniel Dalton esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Róża Thun und Hohenstein PPE-ryhmän puolesta, Evelyne Gebhardt S&D-ryhmän puolesta, Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Julia Reda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Antanas Guoga, Olga Sehnalová, Dita Charanzová, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Biljana Borzan ja Jiří Pospíšil.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Anna Záborská, Momchil Nekov, Mihai Ţurcanu ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Daniel Dalton.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.4.2019, kohta 8.7.

Päivitetty viimeksi: 24. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö