Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0088(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0417/2018

Teksty złożone :

A8-0417/2018

Debaty :

PV 10/12/2018 - 15
CRE 10/12/2018 - 15
PV 16/04/2019 - 23
CRE 16/04/2019 - 24

Głosowanie :

PV 11/12/2018 - 5.7
CRE 11/12/2018 - 5.7
Wyjaśnienia do głosowania
PV 17/04/2019 - 8.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0489
P8_TA(2019)0400

Protokół
Wtorek, 16 kwietnia 2019 r. - Strasburg

23. Lepsze egzekwowanie i unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r., dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia przepisów UE dotyczących ochrony konsumenta [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

Daniel Dalton przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Róża Thun und Hohenstein w imieniu grupy PPE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy S&D, Branislav Škripek w imieniu grupy ECR, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL, Julia Reda w imieniu grupy Verts/ALE, Antanas Guoga, Olga Sehnalová, Dita Charanzová, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaelę Šojdrovą, Kateřina Konečná, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Biljana Borzan i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Anna Záborská, Momchil Nekov, Mihai Ţurcanu i Stanislav Polčák.

Głos zabrali: Věra Jourová i Daniel Dalton.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.7 protokołu z dnia 17.4.2019.

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności