Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0088(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0417/2018

Ingivna texter :

A8-0417/2018

Debatter :

PV 10/12/2018 - 15
CRE 10/12/2018 - 15
PV 16/04/2019 - 23
CRE 16/04/2019 - 24

Omröstningar :

PV 11/12/2018 - 5.7
CRE 11/12/2018 - 5.7
Röstförklaringar
PV 17/04/2019 - 8.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0489
P8_TA(2019)0400

Protokoll
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg

23. Bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU vad gäller bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

Daniel Dalton redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Róża Thun und Hohenstein för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, Branislav Škripek för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, Julia Reda för Verts/ALE-gruppen, Antanas Guoga, Olga Sehnalová, Dita Charanzová, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Biljana Borzan och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Anna Záborská, Momchil Nekov, Mihai Ţurcanu och Stanislav Polčák.

Talare: Věra Jourová och Daniel Dalton.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 17.4.2019.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy