Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0161(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0039/2019

Předložené texty :

A8-0039/2019

Rozpravy :

PV 16/04/2019 - 24
CRE 16/04/2019 - 25

Hlasování :

PV 17/04/2019 - 8.9
CRE 17/04/2019 - 8.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0401

Zápis
Úterý, 16. dubna 2019 - Štrasburk

24. Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směrnice 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí], nařízení (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech], nařízení (ES) č. 1831/2003 [o doplňkových látkách], nařízení (ES) č. 2065/2003 [o kouřových aromatech], nařízení (ES) č. 1935/2004 [o materiálech určených pro styk s potravinami], nařízení (ES) č. 1331/2008 [o jednotném povolovacím řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata], nařízení (ES) č. 1107/2009 [o přípravcích na ochranu rostlin] a nařízení (EU) 2015/2283 [o nových potravinách] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

První rozprava se konala dne 10. prosince 2018 (bod 15 zápisu ze dne 10.12.2018).
Věc byla vrácena příslušnému výboru v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu dne 11. prosince 2018 (bod 5.7 zápisu ze dne 11.12.2018).

Pilar Ayuso uvedla zprávu.

Vystoupil Jyrki Katainen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Ricardo Serrão Santos (zpravodaj výboru PECH) a Angélique Delahaye za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

Vystoupili: Miriam Dalli za skupinu S&D, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, Sirpa Pietikäinen a Cristian-Silviu Buşoi.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Notis Marias a Kateřina Konečná.

Vystoupili: Jyrki Katainen a Pilar Ayuso.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.8 zápisu ze dne 17.4.2019.

Poslední aktualizace: 24. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí