Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0161(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0039/2019

Indgivne tekster :

A8-0039/2019

Forhandlinger :

PV 16/04/2019 - 24
CRE 16/04/2019 - 25

Afstemninger :

PV 17/04/2019 - 8.9
CRE 17/04/2019 - 8.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0401

Protokol
Tirsdag den 16. april 2019 - Strasbourg

24. Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbenhed og bæredygtighed i EU's risikovurdering i fødevarekæden og om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002 [om generel fødevarelovgivning], direktiv 2001/18/EF [om udsætning i miljøet af GMO'er], forordning (EF) nr. 1829/2003 [om GM-fødevarer og -foderstoffer], forordning (EF) nr. 1831/2003 [om fodertilsætningsstoffer], forordning (EF) nr. 2065/2003 [om røgaromaer], forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer i kontakt med fødevarer], forordning (EF) nr. 1331/2008 [om den fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer], forordning (EF) nr. 1107/2009 [om plantebeskyttelsesmidler] og forordning (EU) 2015/2283 [om nye fødevarer] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 10. december 2018 ((punkt 10 i protokollen af 10.12.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den11. december 2018 (punkt 5.7 i protokollen af 11.12.2018).

Pilar Ayuso forelagde betænkningen.

Taler: Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen).

Talere: Ricardo Serrão Santos (ordfører for udtalelse fra PECH) og Angélique Delahaye for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Talere: Miriam Dalli for S&D-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, Sirpa Pietikäinen og Cristian-Silviu Buşoi.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Notis Marias og Kateřina Konečná.

Talere: Jyrki Katainen og Pilar Ayuso.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.8 i protokollen af 17.4.2019.

Seneste opdatering: 24. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik