Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0161(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0039/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0039/2019

Keskustelut :

PV 16/04/2019 - 24
CRE 16/04/2019 - 25

Äänestykset :

PV 17/04/2019 - 8.9
CRE 17/04/2019 - 8.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0401

Pöytäkirja
Tiistai 16. huhtikuuta 2019 - Strasbourg

24. Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä asetuksen (EY) N:o 178/2002 [yleinen elintarvikelainsäädäntö], direktiivin 2001/18/EY [muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön], asetuksen (EY) N:o 1829/2003 [muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut], asetuksen (EY) N:o 1831/2003 [rehun lisäaineet], asetuksen (EY) N:o 2065/2003 [savuaromit], asetuksen (EY) N:o 1935/2004 [elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit], asetuksen (EY) N:o 1331/2008 [elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäinen hyväksymismenettely], asetuksen (EY) N:o 1107/2009 [kasvinsuojeluaineet] ja asetuksen (EU) 2015/2283 [uuselintarvikkeet] muuttamisesta [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 10. joulukuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 10.12.2018, kohta 15).
Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 11. joulukuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 11.12.2018, kohta 5.7).

Pilar Ayuso esitteli mietinnön.

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ricardo Serrão Santos (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Angélique Delahaye PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

Puheenvuorot: Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Martin Häusling Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sirpa Pietikäinen ja Cristian-Silviu Buşoi.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová, Notis Marias ja Kateřina Konečná.

Puheenvuorot: Jyrki Katainen ja Pilar Ayuso.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.4.2019, kohta 8.8.

Päivitetty viimeksi: 24. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö