Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0161(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0039/2019

Predkladané texty :

A8-0039/2019

Rozpravy :

PV 16/04/2019 - 24
CRE 16/04/2019 - 25

Hlasovanie :

PV 17/04/2019 - 8.9
CRE 17/04/2019 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0401

Zápisnica
Utorok, 16. apríla 2019 - Štrasburg

24. Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 178/2002 [o všeobecnom potravinovom práve], smernica 2001/18/ES [o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia], nariadenie (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách], nariadenie (ES) č. 1831/2003 [o kŕmnych doplnkových látkach], nariadenie (ES) č. 2065/2003 [o udiarenských dochucovadlách], nariadenie (ES) č. 1935/2004 [o materiáloch v styku s potravinami], nariadenie (ES) č. 1331/2008 [o spoločnom postupe schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm], nariadenie (ES) č. 1107/2009 [o prípravkoch na ochranu rastlín] a nariadenie (EÚ) 2015/2283 [o nových potravinách] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Prvá rozprava sa uskutočnila dňa 10. decembra 2018 (bod 15 zápisnice zo dňa 10.12.2018).
Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru dňa 11. decembra 2018 (bod 5.7 zápisnice zo dňa 11.12.2018).

Pilar Ayuso uviedla správu.

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ricardo Serrão Santos (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko) a Angélique Delahaye v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Miriam Dalli v mene skupiny S&D, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE, Sirpa Pietikäinen a Cristian-Silviu Buşoi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Notis Marias a Kateřina Konečná.

Vystúpili: Jyrki Katainen a Pilar Ayuso.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 17.4.2019.

Posledná úprava: 24. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia