Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0161(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0039/2019

Внесени текстове :

A8-0039/2019

Разисквания :

PV 16/04/2019 - 25
CRE 16/04/2019 - 25

Гласувания :

PV 17/04/2019 - 8.9
CRE 17/04/2019 - 8.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0401

Протокол
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург

25. Сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Luis de Grandes Pascual представи доклада.

Изказа се Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се Tiemo Wölken (докладчик по становището на комисията ENVI), Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Lieve Wierinck, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, и Julia Reda, от името на групата Verts/ALE.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cristian-Silviu Buşoi, Notis Marias и Alojz Peterle.

Изказаха се Jyrki Katainen и Luis de Grandes Pascual.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 17.4.2019 г.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност