Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 16. dubna 2019 - Štrasburk

25. Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Luis de Grandes Pascual uvedl zprávu.

Vystoupil Jyrki Katainen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Tiemo Wölken (zpravodaj výboru ENVI), Kosma Złotowski za skupinu ECR, Lieve Wierinck za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, a Julia Reda za skupinu Verts/ALE.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Cristian-Silviu Buşoi, Notis Marias a Alojz Peterle.

Vystoupili: Jyrki Katainen a Luis de Grandes Pascual.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.9 zápisu ze dne 17.4.2019.

Poslední aktualizace: 24. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí