Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 16. april 2019 - Strasbourg

25. Supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Luis de Grandes Pascual forelagde betænkningen.

Taler: Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen).

Talere: Tiemo Wölken (ordfører for udtalelse fra ENVI), Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Lieve Wierinck for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, og Julia Reda for Verts/ALE-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Cristian-Silviu Buşoi, Notis Marias og Alojz Peterle.

Talere: Jyrki Katainen og Luis de Grandes Pascual.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 17.4.2019.

Seneste opdatering: 24. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik