Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 16. aprill 2019 - Strasbourg

25. Ravimite täiendava kaitse tunnistus ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 469/2009 ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Luis de Grandes Pascual tutvustas raportit.

Sõna võttis Jyrki Katainen (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Tiemo Wölken (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Lieve Wierinck fraktsiooni ALDE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Julia Reda fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Cristian-Silviu Buşoi, Notis Marias ja Alojz Peterle.

Sõna võtsid Jyrki Katainen ja Luis de Grandes Pascual.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.4.2019 protokollipunkt 8.9.

Viimane päevakajastamine: 24. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika