Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 16. travnja 2019. - Strasbourg

25. Svjedodžba o dodatnoj zaštiti za lijekove ***I (rasprava)
Doslovno izvješće

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 469/2009 o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Luis de Grandes Pascual predstavio je izvješće.

Govorio je Jyrki Katainen (potpredsjednik Komisije).

Govorili su Tiemo Wölken (izvjestitelj za mišljenje odbora ENVI), Kosma Złotowski u ime Kluba zastupnika ECR-a, Lieve Wierinck u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kateřina Konečná u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Julia Reda u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Cristian-Silviu Buşoi, Notis Marias i Alojz Peterle.

Govorili su Jyrki Katainen i Luis de Grandes Pascual.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika od 17.4.2019..

Posljednje ažuriranje: 24. srpnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti