Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 16 april 2019 - Straatsburg

25. Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 469/2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Luis de Grandes Pascual leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tiemo Wölken (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Lieve Wierinck, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, en Julia Reda, namens de Verts/ALE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cristian-Silviu Buşoi, Notis Marias en Alojz Peterle.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen en Luis de Grandes Pascual.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.9 van de notulen van 17.4.2019.

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid