Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 16 kwietnia 2019 r. - Strasburg

25. Dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 469/2009 dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Luis de Grandes Pascual przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali Tiemo Wölken (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Lieve Wierinck w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL i Julia Reda w imieniu grupy Verts/ALE.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Cristian-Silviu Buşoi, Notis Marias i Alojz Peterle.

Głos zabrali Jyrki Katainen i Luis de Grandes Pascual.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 17.4.2019.

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności