Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 16 aprilie 2019 - Strasbourg

25. Certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 469/2009 al Consiliului privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Luis de Grandes Pascual și-a prezentat raportul.

A intervenit Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Tiemo Wölken (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Lieve Wierinck, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, și Julia Reda, în numele Grupului Verts/ALE.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Cristian-Silviu Buşoi, Notis Marias și Alojz Peterle.

Au intervenit Jyrki Katainen și Luis de Grandes Pascual.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.9 al PV din 17.4.2019.

Ultima actualizare: 24 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate