Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 16. april 2019 - Strasbourg

25. Dodatni varstveni certifikat za zdravila ***I (razprava)
Dobesedni zapis

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 469/2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Luis de Grandes Pascual je predstavil poročilo.

Govoril je Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije).

Govorili so Tiemo Wölken (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Lieve Wierinck v imenu skupine ALDE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL in Julia Reda v imenu skupine Verts/ALE.

Po postopku "catch the eye" so govorili Cristian-Silviu Buşoi, Notis Marias in Alojz Peterle.

Govorila sta Jyrki Katainen in Luis de Grandes Pascual.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika z dne 17.4.2019.

Zadnja posodobitev: 24. julij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov