Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург

26. Вероятното екстрадиране на Джулиан Асанж (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Вероятното екстрадиране на Джулиан Асанж (2019/2704(RSP))

Melania Gabriela Ciot (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Jiří Pospíšil, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFDD, Stelios Kouloglou, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ana Gomes, William (The Earl of) Dartmouth относно изказването на Stelios Kouloglou и за да отговори също така на въпрос „синя карта“ от него, и Ana Miranda.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Kateřina Konečná.

Изказаха се Věra Jourová и Melania Gabriela Ciot.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност