Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 16 kwietnia 2019 r. - Strasburg

26. Ewentualna ekstradycja Juliana Assange’a (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Ewentualna ekstradycja Juliana Assange’a (2019/2704(RSP))

Melania Gabriela Ciot (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrali Jiří Pospíšil w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jiříego Pospíšila, Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL, Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFDD, Stelios Kouloglou, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anę Gomes, William (The Earl of) Dartmouth w sprawie uwag Steliosa Kouloglou i aby odpowiedzieć na pytanie zadane przez tego ostatniego przez podniesienie niebieskiej kartki, i Ana Miranda.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Kateřina Konečná.

Głos zabrały Věra Jourová i Melania Gabriela Ciot.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności