Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg

26. Den eventuella utlämningen av Julian Assange (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Den eventuella utlämningen av Julian Assange (2019/2704(RSP))

Melania Gabriela Ciot (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Jiří Pospíšil för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jiří Pospíšil; Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth för EFDD-gruppen, Stelios Kouloglou, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ana Gomes; William (The Earl of) Dartmouth yttrade sig om inlägget av Stelios Kouloglou och för att besvara en fråga (”blått kort”) från honom; Ana Miranda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Kateřina Konečná.

Talare: Věra Jourová och Melania Gabriela Ciot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy