Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 16. dubna 2019 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Předložení dokumentů
 4.Závěry ze zasedání Evropské rady konaného dne 10. dubna 2019 ohledně vystoupení Spojeného království z Evropské unie (rozprava)
 5.Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii ***I (rozprava)
 6.Evropský orgán pro pracovní záležitosti ***I (rozprava)
 7.Přivítání
 8.Hlasování
  
8.1.Statistika Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany ***I (hlasování)
  
8.2.Přistoupení EU k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních*** (hlasování)
  
8.3.Opatření Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních ***I (hlasování)
  
8.4.Dohoda mezi EU a Filipínami o některých aspektech leteckých služeb *** (hlasování)
  
8.5.Mezinárodní dohoda o olivovém oleji a stolních olivách *** (hlasování)
  
8.6.Jmenování člena Účetního dvora – Viorel Ștefan (hlasování)
  
8.7.Jmenování členky Účetního dvora – Ivana Maletićová (hlasování)
  
8.8.Ochrana osob oznamujících porušení práva Unie ***I (hlasování)
  
8.9.Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (směrnice) ***I (hlasování)
  
8.10.Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (nařízení) ***I (hlasování)
  
8.11.Kapitálové požadavky (nařízení) ***I (hlasování)
  
8.12.Kapitálové požadavky (směrnice) ***I (hlasování)
  
8.13.Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (nařízení) ***I (hlasování)
  
8.14.Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (směrnice) ***I (hlasování)
  
8.15.Cenné papíry zajištěné státními dluhopisy ***I (hlasování)
  
8.16.Evropské orgány dohledu a finanční trhy ***I (hlasování)
  
8.17.Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a zřízení Evropské rady pro systémová rizika ***I (hlasování)
  
8.18.Trhy finančních nástrojů a přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a její výkon (Solventnost II) ***I (hlasování)
  
8.19.Obezřetnostní dohled nad investičními podniky (směrnice) ***I (hlasování)
  
8.20.Obezřetnostní požadavky na investiční podniky (nařízení) ***I (hlasování)
  
8.21.Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii ***I (hlasování)
  
8.22.Evropský orgán pro pracovní záležitosti ***I (hlasování)
  
8.23.Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření ***I (hlasování)
  
8.24.Nařízení o evropských podnikových statistikách ***I (hlasování)
  
8.25.Vyšetřování prováděné úřadem OLAF a spolupráce s Úřadem evropského veřejného žalobce ***I (hlasování)
  
8.26.Zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly ***I (hlasování)
  
8.27.Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel ***I (hlasování)
  
8.28.Uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání ***I (hlasování)
  
8.29.Společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností ***I (hlasování)
  
8.30.Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz ***I (hlasování)
  
8.31.Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace ***I (hlasování)
  
8.32.Evropská síť styčných úředníků pro přistěhovalectví ***I (hlasování)
  
8.33.Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska obecné bezpečnosti ***I (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Situace v Mosambiku, Malawi a Zimbabwe po cyklonu Idai (rozprava)
 14.Situace v Libyii (rozprava)
 15.Uznání izraelské svrchovanosti nad Golanskými výšinami ze strany USA a možné připojení osad na Západním břehu Jordánu (rozprava)
 16.Situace v Súdánu (rozprava)
 17.Ochrana integrity voleb do EP zejména s ohledem na mezinárodní hrozby pro kybernetickou bezpečnost (rozprava)
 18.Výklad jednacího řádu (další postup)
 19.Sdělení předsednictví
 20.Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků ***I – Program, kterým se provádí program Horizont Evropa ***I (rozprava)
 21.Dozor nad trhem a soulad výrobků ***I (rozprava)
 22.Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb ***I (rozprava)
 23.Lepší vymáhání a modernizace právních předpisů EU na ochranu spotřebitele ***I (rozprava)
 24.Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci ***I (rozprava)
 25.Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky ***I (rozprava)
 26.Případné vyhoštění Juliana Assange (rozprava)
 27.Pořad jednání příštího denního zasedání
 28.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování člena Účetního dvora – Viorel Ștefan
 Příloha 2 – Jmenování členky Účetního dvora – Ivana Maletićová
Zápis (245 kb) Prezenční listina (61 kb) Výsledky hlasování (76 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1144 kb) Příloha 1 (7 kb) Příloha 2 (7 kb) 
 
Zápis (90 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (28 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (70 kb)    
 
Zápis (356 kb) Prezenční listina (71 kb) Výsledky hlasování (137 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (423 kb)    
Poslední aktualizace: 24. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí