Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 16. dubna 2019 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Předložení dokumentů
 4.Závěry ze zasedání Evropské rady konaného dne 10. dubna 2019 ohledně vystoupení Spojeného království z Evropské unie (rozprava)
 5.Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii ***I (rozprava)
 6.Evropský orgán pro pracovní záležitosti ***I (rozprava)
 7.Přivítání
 8.Hlasování
  8.1.Statistika Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany ***I (hlasování)
  8.2.Přistoupení EU k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních*** (hlasování)
  8.3.Opatření Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních ***I (hlasování)
  8.4.Dohoda mezi EU a Filipínami o některých aspektech leteckých služeb *** (hlasování)
  8.5.Mezinárodní dohoda o olivovém oleji a stolních olivách *** (hlasování)
  8.6.Jmenování člena Účetního dvora – Viorel Ștefan (hlasování)
  8.7.Jmenování členky Účetního dvora – Ivana Maletićová (hlasování)
  8.8.Ochrana osob oznamujících porušení práva Unie ***I (hlasování)
  8.9.Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (směrnice) ***I (hlasování)
  8.10.Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (nařízení) ***I (hlasování)
  8.11.Kapitálové požadavky (nařízení) ***I (hlasování)
  8.12.Kapitálové požadavky (směrnice) ***I (hlasování)
  8.13.Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (nařízení) ***I (hlasování)
  8.14.Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (směrnice) ***I (hlasování)
  8.15.Cenné papíry zajištěné státními dluhopisy ***I (hlasování)
  8.16.Evropské orgány dohledu a finanční trhy ***I (hlasování)
  8.17.Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a zřízení Evropské rady pro systémová rizika ***I (hlasování)
  8.18.Trhy finančních nástrojů a přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a její výkon (Solventnost II) ***I (hlasování)
  8.19.Obezřetnostní dohled nad investičními podniky (směrnice) ***I (hlasování)
  8.20.Obezřetnostní požadavky na investiční podniky (nařízení) ***I (hlasování)
  8.21.Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii ***I (hlasování)
  8.22.Evropský orgán pro pracovní záležitosti ***I (hlasování)
  8.23.Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření ***I (hlasování)
  8.24.Nařízení o evropských podnikových statistikách ***I (hlasování)
  8.25.Vyšetřování prováděné úřadem OLAF a spolupráce s Úřadem evropského veřejného žalobce ***I (hlasování)
  8.26.Zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly ***I (hlasování)
  8.27.Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel ***I (hlasování)
  8.28.Uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání ***I (hlasování)
  8.29.Společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností ***I (hlasování)
  8.30.Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz ***I (hlasování)
  8.31.Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace ***I (hlasování)
  8.32.Evropská síť styčných úředníků pro přistěhovalectví ***I (hlasování)
  8.33.Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska obecné bezpečnosti ***I (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Situace v Mosambiku, Malawi a Zimbabwe po cyklonu Idai (rozprava)
 14.Situace v Libyii (rozprava)
 15.Uznání izraelské svrchovanosti nad Golanskými výšinami ze strany USA a možné připojení osad na Západním břehu Jordánu (rozprava)
 16.Situace v Súdánu (rozprava)
 17.Ochrana integrity voleb do EP zejména s ohledem na mezinárodní hrozby pro kybernetickou bezpečnost (rozprava)
 18.Výklad jednacího řádu (další postup)
 19.Sdělení předsednictví
 20.Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků ***I – Program, kterým se provádí program Horizont Evropa ***I (rozprava)
 21.Dozor nad trhem a soulad výrobků ***I (rozprava)
 22.Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb ***I (rozprava)
 23.Lepší vymáhání a modernizace právních předpisů EU na ochranu spotřebitele ***I (rozprava)
 24.Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci ***I (rozprava)
 25.Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky ***I (rozprava)
 26.Případné vyhoštění Juliana Assange (rozprava)
 27.Pořad jednání příštího denního zasedání
 28.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
 Příloha 1 – Jmenování člena Účetního dvora – Viorel Ștefan
 Příloha 2 – Jmenování členky Účetního dvora – Ivana Maletićová
Zápis (245 kb)
24/07/2019 13:10
  Prezenční listina (61 kb)
05/06/2019 15:10
  Příloha 1 (7 kb)
24/07/2019 13:10
  Příloha 2 (7 kb)
24/07/2019 13:10
 
Zápis (90 kb)
24/07/2019 13:10
  Prezenční listina (11 kb)
05/06/2019 15:10
  Výsledky hlasování (28 kb)
24/07/2019 12:42
  Jmenovitá hlasování (70 kb)
09/07/2019 06:16
 
Zápis (356 kb)
24/07/2019 13:10
  Prezenční listina (71 kb)
05/06/2019 15:10
  Výsledky hlasování (137 kb)
24/07/2019 12:42
  Jmenovitá hlasování (423 kb)
09/07/2019 06:16
Poslední aktualizace: 24. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí