Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 16. april 2019 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Erklæring fra formanden
 3.Modtagne dokumenter
 4.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 10. april 2019 om Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (forhandling)
 5.Gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union ***I (forhandling)
 6.En europæisk arbejdsmarkedsmyndighed ***I (forhandling)
 7.Velkomstord
 8.Afstemningstid
  
8.1.EF-statistikker over migration og international beskyttelse ***I (afstemning)
  
8.2.EU's tiltrædelse af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser*** (afstemning)
  
8.3.Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser ***I (afstemning)
  
8.4.Aftale mellem EU og Filippinerne om visse aspekter af lufttrafik *** (afstemning)
  
8.5.International overenskomst om olivenolie og spiseoliven *** (afstemning)
  
8.6.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Viorel Ștefan (afstemning)
  
8.7.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Ivana Maletić (afstemning)
  
8.8.Beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen ***I (afstemning)
  
8.9.Distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne (direktiv) ***I (afstemning)
  
8.10.Distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne (forordning) ***I (afstemning)
  
8.11.Kapitalkrav (forordning) ***I (afstemning)
  
8.12.Kapitalkrav (direktiv) ***I (afstemning)
  
8.13.Kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberende evne og rekapitaliseringsevne (forordning) ***I (afstemning)
  
8.14.Kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberende evne og rekapitaliseringsevne (direktiv) ***I (afstemning)
  
8.15.Værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer ***I (afstemning)
  
8.16.Europæiske tilsynsmyndigheder og finansielle markeder ***I (afstemning)
  
8.17.Makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici ***I (afstemning)
  
8.18.Markeder for finansielle instrumenter og adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) ***I (afstemning)
  
8.19.Tilsyn med investeringsselskaber (direktiv) ***I (afstemning)
  
8.20.Forsigtighedskrav til investeringsselskaber (forordning) ***I (afstemning)
  
8.21.Gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union ***I (afstemning)
  
8.22.En europæisk arbejdsmarkedsmyndighed ***I (afstemning)
  
8.23.Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger ***I (afstemning)
  
8.24.Forordning om europæisk erhvervsstatistik ***I (afstemning)
  
8.25.OLAF's undersøgelser og samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed ***I (afstemning)
  
8.26.Etablering af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr ***I (afstemning)
  
8.27.Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet ***I (afstemning)
  
8.28.Markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer ***I (afstemning)
  
8.29.Fælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husholdninger ***I (afstemning)
  
8.30.Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer vedrørende grænser og visum ***I (afstemning)
  
8.31.Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer vedrørende politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration ***I (afstemning)
  
8.32.Netværk af indvandringsforbindelsesofficerer ***I (afstemning)
  
8.33.Krav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed ***I (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Situationen i Mozambique, Malawi og Zimbabwe efter cyklonen Idai (forhandling)
 14.Situationen i Libyen (forhandling)
 15.USA's anerkendelse af Golanhøjderne som israelsk territorium og den mulige annektering af bosættelserne på Vestbredden (forhandling)
 16.Situationen i Sudan (forhandling)
 17.Beskyttelse af EU-valgets integritet, navnlig med hensyn til internationale trusler mod cybersikkerheden (forhandling)
 18.Fortolkning af forretningsordenen (opfølgning)
 19.Meddelelse fra formanden
 20.Oprettelse af Horisont Europa –om reglerne for deltagelse og formidling ***I - Programmet til gennemførelse af Horisont Europa ***I (forhandling)
 21.Markedsovervågning og produkters overholdelse ***I (forhandling)
 22.Fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester ***I (forhandling)
 23.Bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler ***I (forhandling)
 24.Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden ***I (forhandling)
 25.Supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler ***I (forhandling)
 26.Den mulige udlevering af Julian Assange (forhandling)
 27.Dagsorden for næste møde
 28.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Viorel Ștefan
 Bilag 2 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Ivana Maletić
Protokol (244 kb) Tilstedeværelsesliste (61 kb) Afstemningsresultater (77 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1144 kb) Bilag 1 (7 kb) Bilag 2 (7 kb) 
 
Protokol (89 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (29 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (72 kb)    
 
Protokol (359 kb) Tilstedeværelsesliste (70 kb) Afstemningsresultater (129 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (412 kb)    
Seneste opdatering: 24. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik