Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 16. huhtikuuta 2019 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista käsitelleen, 10. huhtikuuta 2019 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmät (keskustelu)
 5.Avoimet ja ennakoitavat työolot Euroopan unionissa ***I (keskustelu)
 6.Euroopan työviranomainen ***I (keskustelu)
 7.Tervetulotoivotukset
 8.Äänestykset
  8.1.Muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevat yhteisön tilastot ***I (äänestys)
  8.2.EU:n liittyminen alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan*** (äänestys)
  8.3.Unionin toimi sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan ***I (äänestys)
  8.4.EU:n ja Filippiinien sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista *** (äänestys)
  8.5.Oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskeva kansainvälinen sopimus *** (äänestys)
  8.6.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen: Viorel Ștefan (äänestys)
  8.7.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen: Ivana Maletić (äänestys)
  8.8.Unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu ***I (äänestys)
  8.9.Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävä markkinointi (direktiivi) ***I (äänestys)
  8.10.Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävä markkinointi (asetus) ***I (äänestys)
  8.11.Vakavaraisuusvaatimukset (asetus) ***I (äänestys)
  8.12.Vakavaraisuusvaatimukset (direktiivi) ***I (äänestys)
  8.13.Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky (asetus) ***I (äänestys)
  8.14.Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky (direktiivi) ***I (äänestys)
  8.15.Valtionvelkakirjavakuudelliset arvopaperit ***I (äänestys)
  8.16.Euroopan valvontaviranomaiset ja finanssimarkkinat ***I (äänestys)
  8.17.Finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustaminen ***I (äänestys)
  8.18.Rahoitusvälineiden markkinat ja vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen (Solvenssi II) ***I (äänestys)
  8.19.Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonta (direktiivi) ***I (äänestys)
  8.20.Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset (asetus) ***I (äänestys)
  8.21.Avoimet ja ennakoitavat työolot Euroopan unionissa ***I (äänestys)
  8.22.Euroopan työviranomainen ***I (äänestys)
  8.23.Kalavarojen säilyttäminen ja meriekosysteemien suojeleminen teknisten toimenpiteiden avulla ***I (äänestys)
  8.24.Asetus Euroopan yritystilastoista ***I (äänestys)
  8.25.OLAFin tutkimukset ja Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävä yhteistyö ***I (äänestys)
  8.26.Tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen ***I (äänestys)
  8.27.Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen ***I (äänestys)
  8.28.Räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattaminen ja käyttö ***I (äänestys)
  8.29.Yhteiset puitteet henkilöitä ja kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille ***I (äänestys)
  8.30.EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus rajaturvallisuuden ja viisumiasioiden alalla ***I (äänestys)
  8.31.EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus poliisiyhteistyön, oikeudellisen yhteistyön ja turvapaikka- ja maahanmuuttokysymysten alalla ***I (äänestys)
  8.32.Maahanmuuttoalan eurooppalainen yhteyshenkilöverkosto ***I (äänestys)
  8.33.Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntävaatimukset niiden yleisen turvallisuuden osalta ***I (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Mosambikin, Malawin ja Zimbabwen tilanne Idai-hirmumyrskyn jälkeen (keskustelu)
 14.Libyan tilanne (keskustelu)
 15.Yhdysvaltojen päätös tunnustaa Golanin kukkulat osaksi Israelia ja Länsirannan siirtokuntien mahdollinen liittäminen Israeliin (keskustelu)
 16.Sudanin tilanne (keskustelu)
 17.EU-vaalien integriteetin varjeleminen ottaen erityisesti huomioon kansainväliset kyberturvallisuusuhkat (keskustelu)
 18.Työjärjestyksen tulkinta (jatkotoimenpiteet)
 19.Puhemiehen ilmoitus
 20.Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt ***I - Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva ohjelma ***I (keskustelu)
 21.Markkinavalvonta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuus ***I (keskustelu)
 22.Oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten ***I (keskustelu)
 23.EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon parempi valvonta ja nykyaikaistaminen ***I (keskustelu)
 24.Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys ***I (keskustelu)
 25.Lääkkeiden lisäsuojatodistus ***I (keskustelu)
 26.Julian Assangen mahdollinen karkotus (keskustelu)
 27.Seuraavan istunnon esityslista
 28.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
 Liite 1 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen: Viorel Ștefan
 Liite 2 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen: Ivana Maletić
Pöytäkirja (247 kb) Läsnäololista (61 kb) Äänestysten tulokset (77 kb) Nimenhuutoäänestykset (1144 kb) Liite 1 (7 kb) Liite 2 (7 kb) 
 
Pöytäkirja (89 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (31 kb) Nimenhuutoäänestykset (67 kb)    
 
Pöytäkirja (357 kb) Läsnäololista (70 kb) Äänestysten tulokset (123 kb) Nimenhuutoäänestykset (411 kb)    
Päivitetty viimeksi: 24. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö