Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Zapisnik
Utorak, 16. travnja 2019. - Strasbourg
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Izjava Predsjedništva
 3.Podnošenje dokumenata
 4.Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 10. travnja 2019. o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (rasprava)
 5.Transparentni i predvidivi radni uvjeti u Europskoj uniji ***I (rasprava)
 6.Europsko nadzorno tijelo za rad ***I (rasprava)
 7.Dobrodošlica
 8.Glasovanje
  8.1.Statistika Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti ***I (glasovanje)
  8.2.Pristupanje EU-a Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla*** (glasovanje)
  8.3.Djelovanje Unije nakon njezinog pristupanja Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla ***I (glasovanje)
  8.4.Sporazum između EU-a i Filipina o određenim aspektima usluga zračnog prijevoza *** (glasovanje)
  8.5.Međunarodni sporazum o maslinovu ulju i stolnim maslinama *** (glasovanje)
  8.6.Predloženo imenovanje člana Revizorskog suda – Viorel Ştefan (glasovanje)
  8.7.Predloženo imenovanje članice Revizorskog suda – Ivana Maletić (glasovanje)
  8.8.Zaštita osoba koje prijavljuju povrede prava Unije ***I (glasovanje)
  8.9.Prekogranična distribucija poduzeća za zajednička ulaganja (Direktiva) ***I (glasovanje)
  8.10.Prekogranična distribucija poduzeća za zajednička ulaganja (Uredba) ***I (glasovanje)
  8.11.Kapitalni zahtjevi (Uredba) ***I (glasovanje)
  8.12.Kapitalni zahtjevi (Direktiva) ***I (glasovanje)
  8.13.Kapacitet pokrića gubitaka i dokapitalizacije za kreditne institucije i investicijska društva (Uredba) ***I (glasovanje)
  8.14.Sposobnost pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava (Direktiva) ***I (glasovanje)
  8.15.Vrijednosni papiri osigurani državnim obveznicama ***I (glasovanje)
  8.16.Europska nadzorna tijela i financijska tržišta ***I (glasovanje)
  8.17.Makrobonitetni nadzor financijskog sustava Europske unije i osnivanje Europskog odbora za sistemske rizike ***I (glasovanje)
  8.18.Tržište financijskih instrumenata te osnivanje i obavljanje djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) ***I (glasovanje)
  8.19.Bonitetni nadzor nad investicijskim društvima (Direktiva) ***I (glasovanje)
  8.20.Bonitetni zahtjevi za investicijska društva (Uredba) ***I (glasovanje)
  8.21.Transparentni i predvidivi radni uvjeti u Europskoj uniji ***I (glasovanje)
  8.22.Europsko nadzorno tijelo za rad ***I (glasovanje)
  8.23.Očuvanje ribolovnih resursa i zaštita morskih ekosustava putem tehničkih mjera ***I (glasovanje)
  8.24.Uredba o europskoj poslovnoj statistici ***I (glasovanje)
  8.25.Istrage koje provodi OLAF i suradnja s Uredom europskog javnog tužitelja ***I (glasovanje)
  8.26.Uspostava instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere ***I (glasovanje)
  8.27.Uspostavljanje programa „Carina” za suradnju u području carine ***I (glasovanje)
  8.28.Stavljanje na tržište i uporaba prekursora eksploziva ***I (glasovanje)
  8.29.Zajednički okvir za europske statistike o osobama i kućanstvima ***I (glasovanje)
  8.30.Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza ***I (glasovanje)
  8.31.Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području policijske i pravosudne suradnje, azila i migracija ***I (glasovanje)
  8.32.Mreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju ***I (glasovanje)
  8.33.Zahtjevi za homologaciju za motorna vozila u pogledu njihove opće sigurnosti ***I (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 11.Nastavak dnevne sjednice
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 13.Stanje u Mozambiku, Malaviju i Zimbabveu nakon ciklona Idai (rasprava)
 14.Stanje u Libiji (rasprava)
 15.Priznavanje SAD-a Golanske visoravni kao izraelskog teritorija i moguće pripajanje naselja na Zapadnoj obali (rasprava)
 16.Stanje u Sudanu (rasprava)
 17.Zaštita integriteta europskih izbora, posebno u pogledu međunarodnih prijetnji kibersigurnosti (rasprava)
 18.Tumačenje Poslovnika (daljnje mjere)
 19.Priopćenje predsjedništva
 20.Uspostava Obzora Europa – utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje rezultata ***I - Program za provedbu Obzora Europa ***I (rasprava)
 21.Nadzor tržišta i usklađivanje u području proizvoda ***I (rasprava)
 22.Promicanje pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja ***I (rasprava)
 23.Bolje izvršavanje i modernizacija pravila EU-a o zaštiti potrošača ***I (rasprava)
 24.Transparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu ***I (rasprava)
 25.Svjedodžba o dodatnoj zaštiti za lijekove ***I (rasprava)
 26.Moguće izručenje Juliana Assangea (rasprava)
 27.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 28.Zatvaranje dnevne sjednice
 Popis nazočnih
 Prilog 1 - Predloženo imenovanje člana Revizorskog suda – Viorel Ştefan
 Prilog 2 - Predloženo imenovanje članice Revizorskog suda – Ivana Maletić
Zapisnik (236 kb)
24/07/2019 13:18
  Popis nazočnih (61 kb)
05/06/2019 15:14
  Prilog 1 (7 kb)
24/07/2019 13:18
  Prilog 2 (7 kb)
24/07/2019 13:18
 
Zapisnik (89 kb)
24/07/2019 13:18
  Popis nazočnih (11 kb)
05/06/2019 15:14
  Rezultati glasovanja (32 kb)
24/07/2019 12:44
  Poimenična glasovanja (69 kb)
09/07/2019 06:12
 
Zapisnik (354 kb)
24/07/2019 13:18
  Popis nazočnih (71 kb)
05/06/2019 15:14
  Rezultati glasovanja (127 kb)
24/07/2019 12:44
  Poimenična glasovanja (411 kb)
09/07/2019 06:12
Posljednje ažuriranje: 24. srpnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti