Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Antradienis, 2019 m. balandžio 16 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Gauti dokumentai
 4.2019 m. balandžio 10 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados dėl JK išstojimo iš Europos Sąjungos (diskusijos)
 5.Skaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos Europos Sąjungoje ***I (diskusijos)
 6.Europos darbo institucija ***I (diskusijos)
 7.Oficialus pasveikinimas
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Bendrijos migracijos statistika ir tarptautinės apsaugos statistika ***I (balsavimas)
  
8.2.ES prisijungimas prie Ženevos akto dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų*** (balsavimas)
  
8.3.Sąjungos veiksmai prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto ***I (balsavimas)
  
8.4.ES ir Filipinų Respublikos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų *** (balsavimas)
  
8.5.Tarptautinis susitarimas dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių *** (balsavimas)
  
8.6.Audito Rūmų nario skyrimas: Viorel Ștefan (balsavimas)
  
8.7.Audito Rūmų narės skyrimas: Ivana Maletić (balsavimas)
  
8.8.Asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsauga ***I (balsavimas)
  
8.9.Kolektyvinis investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu (Direktyva) ***I (balsavimas)
  
8.10.Kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu (Reglamentas) ***I (balsavimas)
  
8.11.Kapitalo reikalavimai (Reglamentas) ***I (balsavimas)
  
8.12.Kapitalo reikalavimai (Direktyva) ***I (balsavimas)
  
8.13.Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Reglamentas) ***I (balsavimas)
  
8.14.Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Direktyva) ***I (balsavimas)
  
8.15.Valstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai ***I (balsavimas)
  
8.16.Europos priežiūros institucijos ir finansų rinkos ***I (balsavimas)
  
8.17.Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimas ***I (balsavimas)
  
8.18.Finansinių priemonių rinkos ir draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimas ir jos vykdymas (Mokumas II) ***I (balsavimas)
  
8.19.Investicinių įmonių prudencinė priežiūra (Direktyva) ***I (balsavimas)
  
8.20.Prudenciniai reikalavimai investicinėms įmonėms (Reglamentas) ***I (balsavimas)
  
8.21.Skaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos Europos Sąjungoje ***I (balsavimas)
  
8.22.Europos darbo institucija ***I (balsavimas)
  
8.23.Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones ***I (balsavimas)
  
8.24.Reglamentas dėl Europos verslo statistikos ***I (balsavimas)
  
8.25.OLAF atliekami tyrimai ir bendradarbiavimas su Europos prokuratūra ***I (balsavimas)
  
8.26.Muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės sukūrimas ***I (balsavimas)
  
8.27.Bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ nustatymas ***I (balsavimas)
  
8.28.Prekyba sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimas ***I (balsavimas)
  
8.29.Bendra Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais, sistema ***I (balsavimas)
  
8.30.ES informacinių sistemų sienų ir vizų srityje sąveikumas ***I (balsavimas)
  
8.31.ES informacinių sistemų policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos srityje sąveikumas ***I (balsavimas)
  
8.32.Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklas ***I (balsavimas)
  
8.33.Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimai ***I (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Padėtis Malavyje, Mozambike ir Zimbabvėje po ciklono Idai (diskusijos)
 14.Padėtis Libijoje (diskusijos)
 15.JAV Golano aukštumų pripažinimas Izraelio teritorija ir galima Vakarų Kranto gyvenviečių aneksija (diskusijos)
 16.Padėtis Sudane (diskusijos)
 17.Europos Parlamento rinkimų neliečiamumo apsauga, ypatingą dėmesį skiriant tarptautinėms grėsmėms kibernetiniam saugumui (diskusijos)
 18.Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas (tolesni veiksmai)
 19.Pirmininko pranešimas
 20.Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas ***I - 2021–2027 m. specialioji programa, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ ***I (diskusijos)
 21.Rinkos priežiūra ir gaminių atitiktis ***I (diskusijos)
 22.Verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimas ***I (diskusijos)
 23.ES vartotojų apsaugos taisyklių geresnis vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas ***I (diskusijos)
 24.ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas ***I (diskusijos)
 25.Medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimas ***I (diskusijos)
 26.Galima Juliano Assange'o ekstradicija (diskusijos)
 27.Kito posėdžio darbotvarkė
 28.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Audito Rūmų nario skyrimas: Viorel Ștefan
 2 priedas. - Audito Rūmų narės skyrimas: Ivana Maletić
Protokolas (243 kb) Dalyvių sąrašas (61 kb) Balsavimo rezultatai (76 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (1144 kb) 1 Priedas (7 kb) 2 Priedas (7 kb) 
 
Protokolas (90 kb) Dalyvių sąrašas (11 kb) Balsavimo rezultatai (28 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (71 kb)    
 
Protokolas (359 kb) Dalyvių sąrašas (71 kb) Balsavimo rezultatai (128 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (451 kb)    
Atnaujinta: 2019 m. liepos 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika