Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
It-Tlieta, 16 ta' April 2019 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 3.Dokumenti mressqa
 4.Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-10 ta' April 2019 dwar il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 5.Kondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea ***I (dibattitu)
 6.L-istabbiliment ta' Awtorità Ewropea tax-Xogħol ***I (dibattitu)
 7.Merħba
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.L-istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali ***I (votazzjoni)
  
8.2.L-adeżjoni tal-UE mal-Att ta' Ġinevra dwar id-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi*** (votazzjoni)
  
8.3.L-azzjoni tal-Unjoni wara l-adeżjoni tagħha mal-Att ta' Ġinevra tal-Ftehim ta' Lisbona dwar id-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi ***I (votazzjoni)
  
8.4.Ftehim bejn l-UE u l-Filippini dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru *** (votazzjoni)
  
8.5.Ftehim Internazzjonali dwar iż-Żejt taż-Żebbuġa u ż-Żebbuġ tal-Mejda *** (votazzjoni)
  
8.6.Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Viorel Ștefan (votazzjoni)
  
8.7.Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Ivana Maletić (votazzjoni)
  
8.8.Il-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni ***I (votazzjoni)
  
8.9.Distribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv ***I (votazzjoni)
  
8.10.L-iffaċilitar tad-distribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv ***I (votazzjoni)
  
8.11.Rekwiżiti ta' Kapital (Regolament) ***I (votazzjoni)
  
8.12.Rekwiżiti ta' Kapital (Direttiva) ***I (votazzjoni)
  
8.13.Il-Kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u għad-ditti ta' investiment (Regolament) ***I (votazzjoni)
  
8.14.Il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet tal-kreditu u ditti tal-investiment (Direttiva) ***I (votazzjoni)
  
8.15.Titoli koperti minn bonds sovrani ***I (votazzjoni)
  
8.16.Awtoritajiet Superviżorji Ewropej u swieq finanzjarji ***I (votazzjoni)
  
8.17.Is-sorveljanza makroprudenzjali tal-Unjoni Ewropea tas-sistema finanzjarja u l-istabbiliment tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku ***I (votazzjoni)
  
8.18.Is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u l-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) ***I (votazzjoni)
  
8.19.Is-superviżjoni prudenzjali tad-ditti tal-investiment (Direttiva) ***I (votazzjoni)
  
8.20.Ir-rekwiżiti prudenzjali tad-ditti tal-investiment (Regolament) ***I (votazzjoni)
  
8.21.Kondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea ***I (votazzjoni)
  
8.22.L-istabbiliment ta' Awtorità Ewropea tax-Xogħol ***I (votazzjoni)
  
8.23.Il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd u l-protezzjoni tal-ekosistemi marini permezz ta' miżuri tekniċi ***I (votazzjoni)
  
8.24.Regolament dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju ***I (votazzjoni)
  
8.25.Investigazzjonijiet immexxija mill-OLAF u l-kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ***I (votazzjoni)
  
8.26.L-istabbiliment tal-istrument ta' appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta' kontroll doganali ***I (votazzjoni)
  
8.27.L-istabbiliment tal-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana ***I (votazzjoni)
  
8.28.It-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ prekursuri tal-isplussivi ***I (votazzjoni)
  
8.29.L-istabbiliment ta' qafas komuni għall-istatistika Ewropea relatata ma' persuni u unitajiet domestiċi, abbażi ta' dejta fuq livell individwali miġbura minn kampjuni ***I (votazzjoni)
  
8.30.Interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE fiil-qasam tal-fruntieri u viża ***I (votazzjoni)
  
8.31.Interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE fl-oqsma tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja, l-ażil u l-migrazzjoni ***I (votazzjoni)
  
8.32.Netwerk Ewropew bejn l-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni ***I (votazzjoni)
  
8.33.Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip għall-vetturi motorizzati fir-rigward tas-sikurezza ġenerali ***I (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Tkomplija tas-seduta
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.Is-sitwazzjoni fil-Mozambique, fil-Malawi u fiż-Żimbabwe wara ċ-ċiklun Idai (dibattitu)
 14.Is-sitwazzjoni fil-Libja (dibattitu)
 15.Ir-rikonoxximent mill-Istati Uniti tal-Għoljiet tal-Golan bħala territorju Iżraeljan u l-annessjoni possibbli tal-insedjamenti tax-Xatt tal-Punent (dibattitu)
 16.Is-sitwazzjoni fis-Sudan (dibattitu)
 17.Protezzjoni tal-integrità tal-elezzjonijiet Ewropej, b'mod partikolari fir-rigward tat-theddid internazzjonali għaċ-ċibersigurtà (dibattitu)
 18.Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura (azzjonijiet meħuda)
 19.Avviż mill-Presidenza
 20.L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu ***I - Il-programm li jimplimenta Orizzont Ewropa ***I (dibattitu)
 21.Regoli u proċeduri għall-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni fuq il-prodotti u għall-infurzar tagħha ***I (dibattitu)
 22.Il-promozzjoni tal-korrettezza u tat-trasparenza għall-utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online ***I (dibattitu)
 23.Infurzar u modernizzazzjoni aħjar tar-regoli tal-UE dwar il-ħarsien tal-konsumatur ***I (dibattitu)
 24.It-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari ***I (dibattitu)
 25.Ċertifikat ta' protezzjoni supplementari għal prodotti mediċinali ***I (dibattitu)
 26.L-estradizzjoni possibbli ta' Julian Assange (dibattitu)
 27.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 28.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Viorel Ștefan
 Anness 2 - Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Ivana Maletić
Minuti (247 kb) Reġistru tal-attendenza (61 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (77 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1144 kb) L-Anness 1 (7 kb) L-Anness 2 (7 kb) 
 
Minuti (90 kb) Reġistru tal-attendenza (11 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (29 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (70 kb)    
 
Minuti (370 kb) Reġistru tal-attendenza (71 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (134 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (410 kb)    
Aġġornata l-aħħar: 24 ta' Lulju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza