Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Marţi, 16 aprilie 2019 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Declarația Președintelui
 3.Depunere de documente
 4.Concluziile reuniunii Consiliului European din 10 aprilie 2019 privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană (dezbatere)
 5.Transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană ***I (dezbatere)
 6.Autoritatea Europeană a Muncii ***I (dezbatere)
 7.Urări de bun venit
 8.Votare
  8.1.Statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale ***I (vot)
  8.2.Aderarea UE la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice *** (vot)
  8.3.Acțiunile Uniunii în urma aderării la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice ***I (vot)
  8.4.Acordul UE-Filipine privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene *** (vot)
  8.5.Acordul internațional cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă *** (vot)
  8.6.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Viorel Ștefan (vot)
  8.7.Numirea unei membre a Curții de Conturi - Ivana Maletić (vot)
  8.8.Protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii ***I (vot)
  8.9.Distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (directivă) ***I (vot)
  8.10.Distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (regulament) ***I (vot)
  8.11.Cerințele de capital (regulament) ***I (vot)
  8.12.Cerințele de capital (directivă) ***I (vot)
  8.13.Capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (regulament) ***I (vot)
  8.14.Capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (directivă) ***I (vot)
  8.15.Titlurile garantate cu obligațiuni suverane ***I (vot)
  8.16.Autoritățile europene de supraveghere și piețele financiare ***I (vot)
  8.17.Supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și înființarea unui Comitet european pentru risc sistemic ***I (vot)
  8.18.Piețele instrumentelor financiare și accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) ***I (vot)
  8.19.Supravegherea prudențială a firmelor de investiții (directivă) ***I (vot)
  8.20.Cerințele prudențiale pentru firmele de investiții (regulament) ***I (vot)
  8.21.Transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană ***I (vot)
  8.22.Autoritatea Europeană a Muncii ***I (vot)
  8.23.Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice ***I (vot)
  8.24.Regulamentul privind statisticile europene referitoare la întreprinderi ***I (vot)
  8.25.Investigațiile efectuate de OLAF și cooperarea cu Parchetul European ***I (vot)
  8.26.Instituirea instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal ***I (vot)
  8.27.Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal ***I (vot)
  8.28.Comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi ***I (vot)
  8.29.Un cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării ***I (vot)
  8.30.Interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul frontierelor și vizelor ***I (vot)
  8.31.Cadrul de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și al migrației ***I (vot)
  8.32.O rețea europeană de ofițeri de legătură în materie de imigrație ***I (vot)
  8.33.Cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește siguranța generală ***I (vot)
 9.Explicații privind votul
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 11.Reluarea ședinței
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 13.Situația în Mozambic, Malawi și Zimbabwe după ciclonul Idai (dezbatere)
 14.Situația din Libia (dezbatere)
 15.Recunoașterea de către SUA a Înălțimilor Golan ca teritoriu israelian și posibila anexare a coloniilor din Cisiordania (dezbatere)
 16.Situația din Sudan (dezbatere)
 17.Protejarea integrității alegerilor europene, în special având în vedere amenințările internaționale la adresa securității cibernetice (dezbatere)
 18.Interpretarea Regulamentului de procedură (cursul dat)
 19.Comunicarea Președintelui
 20.Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare ***I - Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa ***I (dezbatere)
 21.Supravegherea pieței și conformitatea produselor ***I (dezbatere)
 22.Promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online ***I (dezbatere)
 23.Mai buna asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme ***I (dezbatere)
 24.Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar ***I (dezbatere)
 25.Certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente ***I (dezbatere)
 26.Posibila extrădare a lui Julian Assange (dezbatere)
 27.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 28.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
 Anexa 1 - Numirea unui membru al Curții de Conturi - Viorel Ștefan
 Anexa 2 - Numirea unei membre a Curții de Conturi - Ivana Maletić
Proces-verbal (251 kb) Lista de prezenţă (61 kb) Rezultatele voturilor (76 kb) Voturi prin apel nominal (1144 kb) Anexa 1 (7 kb) Anexa 2 (7 kb) 
 
Proces-verbal (90 kb) Lista de prezenţă (11 kb) Rezultatele voturilor (28 kb) Voturi prin apel nominal (70 kb)    
 
Proces-verbal (365 kb) Lista de prezenţă (71 kb) Rezultatele voturilor (126 kb) Voturi prin apel nominal (419 kb)    
Ultima actualizare: 24 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate