Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 16. apríla 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Predloženie dokumentov
 4.Závery zo zasadnutia Európskej rady 10. apríla 2019 o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie (rozprava)
 5.Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii ***I (rozprava)
 6.Európsky orgán práce ***I (rozprava)
 7.Oficiálne privítanie
 8.Hlasovanie
  
8.1.Štatistika Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane ***I (hlasovanie)
  
8.2.Pristúpenie EÚ k Ženevskému aktu o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach*** (hlasovanie)
  
8.3.Činnosť Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach ***I (hlasovanie)
  
8.4.Dohoda medzi EÚ a Filipínami o určitých aspektoch leteckých služieb *** (hlasovanie)
  
8.5.Medzinárodná dohoda o olivovom oleji a stolových olivách *** (hlasovanie)
  
8.6.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Viorel Ștefan (hlasovanie)
  
8.7.Návrh na vymenovanie členky Dvora audítorov – Ivana Maletićová (hlasovanie)
  
8.8.Ochrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie ***I (hlasovanie)
  
8.9.Cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania (smernica) ***I (hlasovanie)
  
8.10.Cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania (smernica) ***I (hlasovanie)
  
8.11.Kapitálové požiadavky (nariadenie) ***I (hlasovanie)
  
8.12.Kapitálové požiadavky (smernica) ***I (hlasovanie)
  
8.13.Kapacita na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností (nariadenie) ***I (hlasovanie)
  
8.14.Kapacita úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu (smernica) ***I (hlasovanie)
  
8.15.Cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi ***I (hlasovanie)
  
8.16.Európske orgány dohľadu a finančné trhy ***I (hlasovanie)
  
8.17.Makroprudenciálny dohľad Európskej únie nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká ***I (hlasovanie)
  
8.18.Trhy s finančnými nástrojmi a začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia (Solventnosť II) ***I (hlasovanie)
  
8.19.Prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami (smernica) ***I (hlasovanie)
  
8.20.Prudenciálne požiadavky na investičné spoločnosti (nariadenie) ***I (hlasovanie)
  
8.21.Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii ***I (hlasovanie)
  
8.22.Európsky orgán práce ***I (hlasovanie)
  
8.23.Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení ***I (hlasovanie)
  
8.24.Nariadenie o európskej podnikovej štatistike ***I (hlasovanie)
  
8.25.Vyšetrovania úradu OLAF a spolupráca s Európskou prokuratúrou ***I (hlasovanie)
  
8.26.Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ***I (hlasovanie)
  
8.27.Stanovenie programu „Colníctvo“ pre spoluprácu v colnej oblasti ***I (hlasovanie)
  
8.28.Uvádzanie prekurzorov výbušnín na trh a ich používanie ***I (hlasovanie)
  
8.29.Spoločný rámec pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností ***I (hlasovanie)
  
8.30.Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti hraníc a víz ***I (hlasovanie)
  
8.31.Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie) ***I (hlasovanie)
  
8.32.Európska sieť imigračných styčných dôstojníkov ***I (hlasovanie)
  
8.33.Požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel, pokiaľ ide o všeobecnú bezpečnosť ***I (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Situácia v Mozambiku, Malawi a Zimbabwe po cyklóne Idai (rozprava)
 14.Situácia v Líbyi (rozprava)
 15.Uznanie Golanských výšin ako izraelského územia zo strany USA a možná anexia osád v Predjordánsku (rozprava)
 16.Situácia v Sudáne (rozprava)
 17.Ochrana integrity volieb do Európskeho parlamentu s osobitným zreteľom na medzinárodné kybernetické hrozby (rozprava)
 18.Výklad rokovacieho poriadku (ďalší postup)
 19.Oznámenie predsedníctva
 20.Stanovenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia ***I - Program na vykonávanie programu Horizont Európa ***I (rozprava)
 21.Dohľad nad trhom a súlad výrobkov ***I (rozprava)
 22.Podpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb ***I (rozprava)
 23.Lepšie presadzovanie a modernizácia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa ***I (rozprava)
 24.Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci ***I (rozprava)
 25.Dodatkové ochranné osvedčenie pre liečivá ***I (rozprava)
 26.Možné vydanie Juliana Assangea (rozprava)
 27.Program rokovania na nasledujúci deň
 28.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Viorel Ștefan
 Príloha 2 - Návrh na vymenovanie členky Dvora audítorov – Ivana Maletićová
Zápisnica (241 kb) Prezenčná listina (61 kb) Výsledky hlasovania (76 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1144 kb) Príloha 1 (7 kb) Príloha 2 (7 kb) 
 
Zápisnica (89 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (29 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (70 kb)    
 
Zápisnica (361 kb) Prezenčná listina (71 kb) Výsledky hlasovania (131 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (411 kb)    
Posledná úprava: 24. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia