Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Torek, 16. april 2019 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Izjava predsedujočega
 3.Predložitev dokumentov
 4.Sklepi z zasedanja Evropskega sveta 10. aprila 2019 o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije (razprava)
 5.Pregledni in predvidljivi delovni pogoji v Evropski uniji ***I (razprava)
 6.Evropski organ za delo ***I (razprava)
 7.Dobrodošlica
 8.Čas glasovanja
  8.1.Statistika Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti ***I (glasovanje)
  8.2.Pristop EU k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah*** (glasovanje)
  8.3.Ukrepi Unije po njenem pristopu k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah ***I (glasovanje)
  8.4.Sporazum med EU in Filipini o nekaterih vidikih zračnega prometa *** (glasovanje)
  8.5.Mednarodni sporazum o oljčnem olju in namiznih oljkah *** (glasovanje)
  8.6.Imenovanje člana Računskega sodišča – Viorel Ștefan (glasovanje)
  8.7.Imenovanje članice Računskega sodišča – Ivana Maletić (glasovanje)
  8.8.Zaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije ***I (glasovanje)
  8.9.Čezmejna distribucija kolektivnih naložbenih podjemov (direktiva) ***I (glasovanje)
  8.10.Čezmejna distribucija kolektivnih naložbenih podjemov (uredba) ***I (glasovanje)
  8.11.Kapitalske zahteve (uredba) ***I (glasovanje)
  8.12.Kapitalske zahteve (direktiva) ***I (glasovanje)
  8.13.Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (uredba) ***I (glasovanje)
  8.14.Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (direktiva) ***I (glasovanje)
  8.15.Vrednostni papirji, kriti z državnimi obveznicami ***I (glasovanje)
  8.16.Evropski nadzorni organi in finančni trgi ***I (glasovanje)
  8.17.Makrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja ***I (glasovanje)
  8.18.Trgi finančnih instrumentov in začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) ***I (glasovanje)
  8.19.Bonitetni nadzor investicijskih podjetij (direktiva) ***I (glasovanje)
  8.20.Bonitetne zahteve za investicijska podjetja (uredba) ***I (glasovanje)
  8.21.Pregledni in predvidljivi delovni pogoji v Evropski uniji ***I (glasovanje)
  8.22.Evropski organ za delo ***I (glasovanje)
  8.23.Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi ***I (glasovanje)
  8.24.Uredba o evropski statistiki podjetij ***I (glasovanje)
  8.25.Preiskave urada OLAF in sodelovanje z Evropskim javnim tožilstvom ***I (glasovanje)
  8.26.Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole ***I (glasovanje)
  8.27.Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine ***I (glasovanje)
  8.28.Trženje in uporaba predhodnih sestavin za eksplozive ***I (glasovanje)
  8.29.Skupni okvir za evropsko statistiko glede oseb in gospodinjstev ***I (glasovanje)
  8.30.Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in vizumov ***I (glasovanje)
  8.31.Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila in migracij ***I (glasovanje)
  8.32.Evropska mreža uradnikov za zvezo za priseljevanje ***I (glasovanje)
  8.33.Zahteve za homologacijo motornih vozil v zvezi s splošno varnostjo ***I (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanj
 11.Nadaljevanje seje
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Razmere v Mozambiku, Malaviju in Zimbabveju po ciklonu Idai (razprava)
 14.Razmere v Libiji (razprava)
 15.Ameriško priznanje Golanske planote kot izraelskega ozemlja in morebitna priključitev naselbin na Zahodnem bregu (razprava)
 16.Razmere v Sudanu (razprava)
 17.Zaščita integritete evropskih volitev, zlasti glede mednarodnih groženj kibernetski varnosti (razprava)
 18.Razlaga Poslovnika (nadaljnje obravnavanje)
 19.Sporočilo predsedstva
 20.Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov ***I – Program za izvajanje programa Obzorje Evropa ***I (razprava)
 21.Nadzor trga in skladnost izdelkov ***I (razprava)
 22.Spodbujanje pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev ***I (razprava)
 23.Boljše izvrševanje in posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov ***I (razprava)
 24.Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ***I (razprava)
 25.Dodatni varstveni certifikat za zdravila ***I (razprava)
 26.Morebitna izročitev Juliana Assangea (razprava)
 27.Dnevni red naslednje seje
 28.Zaključek seje
 Seznam navzočih
 Priloga 1 – Imenovanje člana Računskega sodišča – Viorel Ștefan
 Priloga 2 – Imenovanje članice Računskega sodišča – Ivana Maletić
Zapisnik (239 kb)
24/07/2019 13:26
  Seznam navzočih (61 kb)
05/06/2019 15:18
  Priloga 1 (7 kb)
24/07/2019 13:26
  Priloga 2 (7 kb)
24/07/2019 13:26
 
Zapisnik (89 kb)
24/07/2019 13:26
  Seznam navzočih (11 kb)
05/06/2019 15:18
  Izidi glasovanja (29 kb)
24/07/2019 12:44
  Poimensko glasovanje (74 kb)
09/07/2019 06:34
 
Zapisnik (349 kb)
24/07/2019 13:26
  Seznam navzočih (71 kb)
05/06/2019 15:18
  Izidi glasovanja (126 kb)
24/07/2019 12:44
  Poimensko glasovanje (411 kb)
09/07/2019 06:34
Zadnja posodobitev: 24. julij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov