Seznam 
Zápis
PDF 137kWORD 28k
Úterý, 16. dubna 2019 - Štrasburk
Výsledky hlasování

 Vysvětlivky ke zkratkám a symbolům

 1. Statistika Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany ***I 

Zpráva: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasováníJH+492, 109, 35

 2. Přistoupení EU k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních *** 

Doporučení: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
hlasování: postup souhlasuJH+607, 25, 15

 3. Opatření Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních ***I 

Zpráva: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Předběžná dohoda
předběžná dohoda20výborJH+610, 31, 8
prohlášení Komise21výbor+

 4. Dohoda mezi EU a Filipínami o některých aspektech leteckých služeb *** 

Doporučení: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
hlasování: postup souhlasuJH+612, 19, 20

 5. Mezinárodní dohoda o olivovém oleji a stolních olivách *** 

Doporučení: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
hlasování: postup souhlasuJH+627, 11, 17

 6. Jmenování člena Účetního dvora – Viorel Ștefan 

Zpráva: Indrek Tarand (A8-0194/2019) (tajné hlasování (čl. 180a odst. 1 jednacího řádu))

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
hlasování: jmenování Viorela ȘtefanaTAJ-222, 372, 57

 7. Jmenování členky Účetního dvora – Ivana Maletićová 

Zpráva: Indrek Tarand (A8-0195/2019) (tajné hlasování (čl. 180a odst. 1 jednacího řádu))

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
hlasování: jmenování Ivany MaletićovéTAJ+329, 264, 55

 8. Ochrana osob oznamujících porušení práva Unie ***I 

Zpráva: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Předběžná dohoda
předběžná dohoda155výborJH+591, 29, 33
prohlášení Komise156výbor+

 9. Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (směrnice) ***I 

Zpráva: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Předběžná dohoda
předběžná dohoda2výborJH+526, 98, 26

 10. Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (nařízení) ***I 

Zpráva: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Předběžná dohoda
předběžná dohoda2výborJH+533, 57, 62

 11. Kapitálové požadavky (nařízení) ***I 

Zpráva: Peter Simon (A8-0242/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Předběžná dohoda
předběžná dohoda2výborJH+490, 52, 111

 12. Kapitálové požadavky (směrnice) ***I 

Zpráva: Peter Simon (A8-0243/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Předběžná dohoda
předběžná dohoda2revvýborJH+483, 53, 114

 13. Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (nařízení) ***I 

Zpráva: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Předběžná dohoda
předběžná dohoda2výborJH+546, 66, 42

 14. Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (směrnice) ***I 

Zpráva: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Předběžná dohoda
předběžná dohoda2výborJH+532, 71, 51

 15. Cenné papíry zajištěné státními dluhopisy ***I 

Zpráva: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
celé znění1výbor+
hlasování: návrh KomiseJH+448, 199, 8

 16. Evropské orgány dohledu a finanční trhy ***I 

Zpráva: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Předběžná dohoda
předběžná dohoda2výborJH+521, 70, 65

 17. Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a zřízení Evropské rady pro systémová rizika ***I 

Zpráva: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Předběžná dohoda
předběžná dohoda2výborJH+523, 73, 59

 18. Trhy finančních nástrojů a přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a její výkon (Solventnost II) ***I 

Zpráva: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Předběžná dohoda
předběžná dohoda2revvýborJH+519, 77, 56

 19. Obezřetnostní dohled nad investičními podniky (směrnice) ***I 

Zpráva: Markus Ferber (A8-0295/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Předběžná dohoda
předběžná dohoda2výborJH+534, 63, 55

 20. Obezřetnostní požadavky na investiční podniky (nařízení) ***I 

Zpráva: Markus Ferber (A8-0296/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Předběžná dohoda
předběžná dohoda2výborJH+534, 70, 45

 21. Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii ***I 

Zpráva: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Předběžná dohoda
předběžná dohoda134výborJH+466, 145, 37
prohlášení Komise135výbor+
návrh legislativního aktu
celé znění134OČvýbor
pozměňovací návrhy příslušného výboru – hlasování najednou1-50
52
54-55
57-133
výbor
čl. 1 § 2134OČ1výbor
51výbor
136GUE/NGL
čl. 1 § 353Z=
137Z=
výbor
GUE/NGL
134OČ2výbor
čl. 1 § 4138ZGUE/NGL
čl. 1 § 6139ZGUE/NGL
56výbor
134OČ3výbor
čl. 1 § 7140GUE/NGL
134OČ4výbor
hlasování: návrh KomiseJH

 22. Evropský orgán pro pracovní záležitosti ***i 

Zpráva: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Předběžná dohoda
předběžná dohoda104výborJH+472, 142, 39
společné prohlášení105výbor+

 23. Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření ***I 

Zpráva: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Předběžná dohoda
předběžná dohoda359výborJH+571, 60, 20
Návrh legislativního aktu
celé znění359OČ1výbor
příloha V část E359OČ2výborJH
hlasování: návrh KomiseJH
Žádosti o jmenovité hlasování
38+ poslanců:příloha V část D pn. 359
Žádosti o oddělené hlasování
38+ poslanců:příloha V část D pn. 359

 24. Nařízení o evropských podnikových statistikách ***I 

Zpráva: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Předběžná dohoda
předběžná dohoda55výborJH+576, 25, 46

 25. Vyšetřování prováděné úřadem OLAF a spolupráce s Úřadem evropského veřejného žalobce ***I 

Zpráva: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
pozměňovací návrhy příslušného výboru – hlasování najednou1-4
7-110
114-140
výbor+
pozměňovací návrhy příslušného výboru: oddělená hlasování5výborodděl./EH-263, 372, 15
6výborodděl.+
111výborodděl.+
112výborodděl.+
113výborodděl.+
čl. 1 odst. 1 bod 4 za písm. a)
nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 čl. 4 za odst. 2
142PPEJH-278, 325, 45
za odův. 15141PPEJH
hlasování: návrh KomiseJH+465, 130, 51
Žádosti o jmenovité hlasování
S&D:pn.141, 142
Žádosti o oddělené hlasování
GUE/NGL:pn.5, 6, 111, 112, 113

 26. Zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly ***I 

Zpráva: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
konec prvního čtení+

 27. Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel ***I 

Zpráva: Maria Grapini (A8-0464/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
přenesení pravomoci62-71výbor+
hlasování: návrh KomiseJH+558, 35, 52

 28. Uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání ***I 

Zpráva: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Předběžná dohoda
předběžná dohoda42výborJH+616, 7, 21

 29. Společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností ***I 

Zpráva: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Předběžná dohoda
předběžná dohoda77výborJH+592, 52, 9
prohlášení Komise78+

 30. Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz ***I 

Zpráva: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Předběžná dohoda
předběžná dohoda326výborJH+511, 123, 9

 31. Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace ***I 

Zpráva: Nuno Melo (A8-0348/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Předběžná dohoda
předběžná dohoda312výborJH+510, 130, 9

 32. Evropská síť styčných úředníků pro přistěhovalectví ***I 

Zpráva: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Předběžná dohoda
předběžná dohoda69výborJH+414, 191, 44

 33. Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska obecné bezpečnosti ***I 

Zpráva: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Předběžná dohoda
předběžná dohoda110výborJH+578, 30, 25
prohlášení Komise111výbor+
Poslední aktualizace: 12. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí